HITEL - LÍZING

Az autóvásárlás izgalmas időszak, és ahhoz szeretnénk segítséget nyújtani, hogy a lehető legzökkenősebben menjen végbe. Ahhoz, hogy segítsünk Önnek az autója finanszírozásában, először néhány fontos dokumentumra van szükségünk. Az alábbiakban felsoroljuk az igényléshez szükséges dokumentumokat, attól függően, hogy Ön magánszemély, nyugdíjas, vállalkozó, őstermelő vagy társas vállalkozás tagja.

 

# Autófinanszírozás Igénylési Dokumentumok

 

## Ügyfeleink lehetnek:

 

- 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyar állampolgárságú, állandó lakcímmel és rendszeres jövedelemmel rendelkező természetes személyek vagy vállalkozói igazolvánnyal is rendelkező egyéni vállalkozók.

 

- Magyarországon bejegyzett vagy nyilvántartásba vett jogi személyek.

 

## Minimális finanszírozási összeg:

 

- 500.000 Ft, 8 évesnél idősebb használt gépjárművek esetén 400.000 Ft, 12 évesnél idősebb használt gépjárművek esetén 300.000 Ft.

 

## Minimális önerő lízing konstrukció esetében:

 

|                           | Forint alapon | Euro alapon |

|--------------------|---------------|-------------|

| Magánszemély        | 20%           | 50%         |

| Egyéni vállalkozó    | 20%           | 20%         |

| Társaság                 | 20%           | 20%         |

 

## Maximálisan adható finanszírozási összeg lízing konstrukció esetében:

 

|                              | Forint alapon | Euro alapon |

|--------------------|---------------|-------------|

| Magánszemély          | 80%           | 50%         |

| Egyéni vállalkozó      | 80%           | 80%         |

| Társaság                   | 80%           | 80%         |

 

A maximális futamidő magánszemélyek esetében 84 hónap, egyéni vállalkozók és társas vállalkozások esetében 96 hónap.

 

## Hitelbírálathoz szükséges dokumentumok

 

**1) Magánszemély:**

 

A. Magyarországon kiállított érvényes vezetői engedély, személyi igazolvány, lakcímkártya, adó- TB kártya oldalainak másolata.

   - Vezetői engedély hiányában a Magyarországon kiállított, érvényes személyi igazolvány vagy útlevél személyi adatokat tartalmazó oldalainak másolata. Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik vezetői engedéllyel, a gépjárművet ténylegesen vezető személy készfizető kezesként történő bevonása szükséges.

 

B. **Jövedelemigazolás:**

 

   - Munkaviszonyból származó jövedelem esetén:

     - 30 napnál nem régebbi saját formanyomtatványon kiállított jövedelemigazolás vagy

     - Munkabér jóváírást tartalmazó utolsó 2 havi bankszámlakivonat vagy

     - Legutóbbi lezárt adóévre vonatkozó NAV jövedelemigazolás és 30 napnál nem régebbi NAV nullás igazolás vagy

     - Saját vagy családi vállalkozás esetében NAV jövedelemigazolás és 30 napnál nem régebbi NAV nullás igazolás vagy

     - Külföldön szerzett jövedelem esetében 30 napnál nem régebbi saját formanyomtatványon kiállított jövedelemigazolás és a munkabér jóváírást tartalmazó utolsó 2 havi bankszámlakivonat.

 

   - Nyugellátás esetén:

     - Ellátásra vonatkozó határozat vagy éves NYUFIG értesítő levél és

     - Ellátás jóváírását tartalmazó utolsó havi bankszámlakivonat vagy utolsó havi kifizetést igazoló nyugdíjszelvény.

 

   - Minden egyéb esetben:

     - Legutóbbi lezárt adóévre vonatkozó SZJA bevallás, NAV jövedelemigazolás és 30 napnál nem régebbi NAV nullás igazolás.

 

**2) Egyéni vállalkozó:**

 

A. Magyarországon kiállított érvényes vezetői engedély, személyi igazolvány, lakcímkártya, adó- TB kártya oldalainak másolata.

   - Vezetői engedély hiányában a Magyarországon kiállított, érvényes személyi igazolvány vagy útlevél személyi adatokat tartalmazó oldalainak másolata. Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik vezetői engedéllyel, a gépjárművet ténylegesen vezető személy készfizető kezesként történő bevonása szükséges.

 

B. Legutóbbi lezárt adóévre vonatkozó teljes adóbevallás.

 

**3) Társas vállalkozás:**

 

A. A cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya, valamint Magyarországon kiállított érvényes vezetői engedély, személyi igazolvány, lakcímkártya, adó- TB kártya oldalainak másolata.

   - Vezetői engedély hiányában a Magyarországon kiállított, érvényes személyi igazolvány vagy útlevél személyi adatokat tartalmazó oldalainak másolata.

 

B. Folyó év aktuális főkönyvi kivonata.

 

Amennyiben a kötelezően benyújtandó okmányok alapján a hitelképesség nem értékelhető vagy nem pozitív megítélésű, egyedi elbírálás alapján további információ vagy dokumentáció bekérése, az önerő emelése, vagy pótlólagos, fedezeti értékkel bíró biztosíték bevonása válhat szükségessé.

 

21 év alatti és 70 év feletti ügyfél esetében 21 évnél idősebb illetve 70 évnél fiatalabb hitelképes magánszemély készfizető kezességvállalása szükséges.

 

A kérelmezőn kívüli harmadik személy üzembentartóként történő megjelölése esetén az üzembentartó személy készfizető kezesként történő bevonása szükséges.

 

A szerződés futamideje alatt a gépjárműre teljes körű casco biztosítás megkötése és fenntartása szükséges. Kivételt képeznek ez alól a finanszírozó casco biztosítás nélküli konstrukciói. A forgalmi engedély kiállításakor pénzügyi lízing esetén üzembentartóként megjelölve az Adós kerül bejegyzésre. A törzskönyvet a futamidő végéig a finanszírozó őrzi.